สำนักงานสมาคมลายสือไทย จังหวัดสุโขทัย
สถานที่ตั้ง :  โรงเรียนเทศบาล วัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์)
ที่อยู่: เลขที่ ๔๐๐ หมู่ที่ ๑ ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ ๖๔๐๐๐
โทรศัพท์: ๐๕๕-๖๑๑๑๐๘    มือถือ: ๐๘๙-๔๓๖๕๔๓๑
โทรสาร: ๐๕๕-๖๑๑๑๐๘